.:sATAN hOME.:fARZADmETALL.20m.cOM

In The Name Of Satan... Who Reigns In The Kingdom Of Fire And Ice Arise... Ye Creatures Of Satan... Evil Lord Of The Darkest Flame Arise From Your Grave...Salva Satan----- cLICK oN eACH nOUN tHEN sEE wHAT tHEY sAY :

pERSIAN iNDEX oF fARZADmETALL.20m.cOM

 

شیطان ای سلطان تاریکی ها

شيطان ای سلطان مطلق تاريکی ها؛

هر که تو را به يک شکل می بيند.آنانکه لعن و دشنامت می دهند و آنان که ستايشت می کنند.تو در اسلام ابليس و در زرتشت اهريمنی.مردمانی اين کره ی خاکی همان ها که خود را پاک می پندارند تمامی خطاهايشان را به تو نسبت می دهند.ولی به راستی آيا تو مردمان را به گناه آلوده می سازی يا اينان تو را بهانه ای برای انجام کارهای پليد خود قرار داده اند؟آيا جدايی از علفزار بهشت کافی نيست؟آيا سجده های هزاران ساله و بی پاداش تو کافی نيست؟آيا سرانجام دوزخ برايت کافی نيست که مردمان نيز از تولد تا مرگ خويش بر تو لعن و نفرين می فرستند؟

مرا ببخش که آدميزادم؛مرا بخش که انسانی از جنس آنانم ؛که دستشان به خون برادر خويش آلوده است.مرا بخش که خويی حيوانی داشتم....مرا ببخش که در برابر وجود پاکت ايستادم وبرای سجده ات به خويش به انتظار نشستم.شرم بر من که جز نکبت چيزی برايت به ارمغان نياوردم.وجود من جز طاعونی سياه برای زمين چيزی در بر نداشت.سرافکنده و گريانم.ولی چه سود؟؟

به راستی که دوزخ جای تو نبود....دوزخ درون يا بيرون هر آنچه تفسيرش می کنند و می پندارند؛ برازنده ی آدميان است که برای کاغذهای رنگين(پول)جان يکديگر را به آسانی می گيرند.......ولی چرا تو ای ارباب سيه روز چرا تو؟؟؟؟؟

می توانيد شيطان را هر چه می خواهيد بپنداريد.فرشته...جن...تخيل...افسانه و يا هر چيز ديگر ولی من شيطان را فراتر از تمامی اين حرفها می دانم.شيطان برای ما يک خرد (Ancient ) است؛يک نيروی ضد زايش طبيعت که سرشتش بر نيستی هستی استوار است.يک نيرويی که از همان ابتدا همراه طبيعت ديرينه بوده.بله بينش ها متفاوت است ولی اصل يکيست.ذاتی پاک که اهريمن می ناميمش.به اميد بر افراشته شدن پرچم عظيم شيطان و پايان تراژدی زايش انسان.

لجنزار به زمين پا گذاشت

روز به روز گسترش يافت و در هر گوشه ای پراکنده شد

لجنزاری که خانه ی فرشته ی محزون را ويران کرد و برايش آتش دوزخ را مهيا ساخت

آدميان شوم و پليد؛ تار و پود لجنزار بودند و با فساد فزون می گشتند.

فرشته در تنهايی می گريست.

همان فرشته ای که سجده اش سالها به درازا می کشيد.

فرشته در تنهايی می گريست و به تکه تکه های گذشته اش می انديشيد.

به آن زمان که با دلی پر اميد خدا را گفت تنها برای تو سجده می کنم

و همان دم دستی عظيم بالهايش را پر کند و اميد را بر او خشکاند.

وحال؛حال ديگر او نمی گريد.

لبخندی محو از هزاران سال پيش تاکنون بر لبانش خانه کرده.

زوال نزديک است؛اکنون زمان گريه ی آدميان فرا رسيده

روزی اين لجنزار خواهد خشکيد.

زوال نزديک است؛اکنون زمان گريه ی آدميان فرا رسيده.

 


معرفي به دوستان

 

حرف های شیطان در کتاب مقدس شیطان

 

 با لشگر ویرانی جمع شده ایم . چه کسی در زیر پرچم مرگ می راند.مرگ دیگر تحمل نمی کند . اکنون زمان جنگ نفرت است.در چشمان ما خشم ، نفرت و طغیان را خواهی دید.صدای قهقهه شیطان در این میدان جنگ و این شب سرد, شیاطین بالهایشان را می گسترانند و با فریاد می گویند: ما در این جنگ پیروز می شویم.یهوه ، بودا و الله می بینند رفتار و گریستن ما را.بال فرشتگان می شکند.بالهایشان در خون خیس می شود . ارباب بادهای تاریک, صورت بز را می سازم.سرودی کفر آمیز ارواح را هدایت می کند.آتش در آسمان خاموش شده و آبهای آبی دیگر گریه نمی کنند . رقص درختان متوقف شده ..صدای چکیدن خون کودکی که در این نزدیکی مرده ، خاموش شده . اکنون تنها باقی مانده سنگ قبری سیاه است با یک محراب.اما در این زمان یک روح فراموش شده به جرم رسیدن به ازل مجازات می شود ..لوسیفر رازهای تقدیس شده را به من نشان بده سرچشمه های مخفی دانش بی پایان که سکونت می کند در مغاک عظمت شیاطین حرفهای من این دنیا را به آتش خواهد کشید بر من درود فرستید


معرفي به دوستان
 
اخبار سایت...

eMPTY nEWS

 

 

 

منوی دوزخ

دوزخ

فتوگالری

تالارهای گفتگو

نوشته های شما

نامه های پوسیده


چت با روح شیطان در زمینگورستان


aRCHIVE pAGE


دانلود

tHE mUSIC tHAT yOU aRE lISTENING iS "cHILDREN oF bODOM" fROM "cHILDREN oF bODOM" gROUP.

: dOWNLOAD mp3S

tOOL

h.
aENEMA
eULOGY
diE eIER vON sATAN
sPASM - lIVE
iNTERMISSION
pERSION sEX
fLOOD
sTRANGLEhOLD

pINK fLOYD

aNOTHER bRICK iN tHE wALL -pART I-
aNOTHER bRICK iN tHE wALL -pART II-

cHILDREN oF bODM

cHILDREN oF bODOM
bODOM nIGHT

fEAR fACTORY

lINCHPIN
dIGIMORTAL

sLAYER

aLTAR oF sACRIFICE
aNGEL oF dEATH
cRIMINALLY iNSANE
jESUS sAVES
rAINING bLOOD


-----

: vIDEOS

tHESE vIDEOS hAVE hIGH bULK! ... sO yOU cAN uSE oF "dOWNLOAD aCCELERATOR 5.3 wITH cRACK" pROGRAM oF "pROGRAM lIST" fOR tHEIR dOWNLOAD.

: dOWNLOAD vIDEOS

bLACK sABBATH

pARANOID
nEVER sAY dIE
sABBATH bLOODY

cHILDREN oF bODOM

eVERYtIME i dIE
dOWNfALL

nIGHTWISH

sACRAMENT oF wILDERNESS
sHE iS mY sIN
sLEEPWALKER
cARPENTER
sLEEPING sUN

sEPULTURA

aRISE
aTTITUDE
oRGASMATRON -lIVE-
rATAMAHATTA
rEFUSE - rESIST
rOOTS bLOODY rOOTS
tERRITORY

sLAYER

dITTOHEAD
sEASONS iN tHE aBYSS
sTAIN oF mIND
bLOODLINE
aNGEL oF dEATH -lIVE-

oTHERS

cRADLE oF fILTH - dUSK aND hER eMBRACE
cREMATORY - tEARS oF tIME
dEICIDE - sACRIFICIALsUICIDE -lIVE-
dIMMU bORGIR - tHE mOURNING pALACE
fOO fIGHTERS - eVERYLONG
iN fLAMES - fOOD fOR tHE gODSهمگامان روح شیطان

افشا

دو زاغارت

dJ.hAMID

آخوندستان

نفرین شدگان

مرگ عشق منه

انجمن پادشاهي

ک..تو..ک..تو..ک

زمان ، زمان مرگ است

من پرچمم را پس ميخواهم


زندگی با شیطان...


 

 


لوگوی همگامان شیطان

 

Nefrin Shodegan

 

ONLY MANSOUR


خبرنامه

 
اضافهحذف

 

aDD yAHOO iD

برای باخبر شدن از به روز شدن سایت ایمیل خود را  به خبرنامه سایت اضافه کنید
 
 
 

 

جستجو در سرزمین تاریک


 


موزیک هفته


امکانات

aDD tO fAVORITES

sET yOUR hOME pAGE


All Powered By :
20m.com

www.myblog.ir

www.phpbb.com

www.iranuke.com

www.farzadmetal.tk

www.persianhackers.com


نفرين بر آنانکه که مطلبي از اين سرزمين تاريک بي هيچ نشاني در قلمروي خويش آورند


[HOME]  [aRCHIVE] [eMAIL]

fARZADmETALL.20m.cOM

 

Site Requirements: Java Machine - RealOne Player - Media Player - Flash Player

Site Resolution: 1024 by 768 Pixels 

Website Hosting by: 20m.com

 

 

   cOPY rIGHT ©   2004-2005 fARZADmETAL.20m.cOM aLL rIGHTS rESERVED , tERMS aND cONDITIONS oF uSE

wEBSITE dESIGN and dEVELOP bY : www.farzad.persianhackers.com

farzad@persianhackers.com

 

6123